top of page

TARIEVEN

De kosten voor een echtscheiding liggen als u kiest voor mediation een heel stuk lager dan wanneer u kiest voor een advocaat. Omdat de gemaakte afspraken in onderling overleg tot stand komen, is het draagvlak aan beide kanten ook veel groter. Dit biedt grote voordelen voor de toekomst waarin de gemaakte afspraken immers nagekomen moeten worden. Een deel van de kosten kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ik zal u daar over nader informeren.

 

Wanneer gesubsidieerde rechtsbijstand in 2024?

 

Uw inkomen?

Wanneer uw inkomen (per persoon) in 2022 (=toetsjaar) lager was dan

€ 31.100,- (of € 44.000,- indien u thuiswonende kinderen heeft), kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

 

Het kan zijn dat één van u beiden recht heeft op een toevoeging of u kunt hier beiden recht op hebben.

 

Uw vermogen (box 3) dient lager te zijn dan € 31.747,- p.p. op 1-1-2022 en na scheiding mag uw vermogen maximaal € 18.476,- zijn.

 

Eigen bijdrage

Wanneer u recht heeft op een toevoeging betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage van € 61,- of € 121,- voor de mediation.

Griffierechten

Naast deze eigen bijdrage betaalt u verder slechts € 43,50 griffierechten. In het meest gunstige geval betaalt u per persoon dus slechts € 104,50 voor de volledige scheiding!

 

Uurtarief

Wanneer u geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, werk ik op basis van een uurtarief. U betaalt dan niet meer dan waar u gebruik van maakt. Bovendien verdient u de gemaakte kosten vaak weer terug. Door de juiste financiële en fiscale adviezen kunt u in de toekomst namelijk heel veel geld besparen.

 

In het eerste vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kijken we wat er op u van toepassing is!

bottom of page